Od 18. ožujka do 30. lipnja 2019. god. zbog radova na mostu preko Mure bit će zatvoren GP Goričan na državnoj cesti. Promet se preusmjerava na GP Goričan II na autocesti.

Od 25.3. do 17.04. zbog radova se zatvara međunarodni granični prijelaz Gornji Brgat (bit će moguć prijelaz pješaka).

Na GP Gunja-Brčko zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse (zbog nestabilnosti mosta).

Za sav promet zatvoren je granični prijelaz Vitaljina (zbog radova), a GP Dvor je otvoren samo za pješake.


Miniranje na gradilištu graničnog prijelaza Gornji Brgat uz državnu cestu DC223 se planira u ponedjeljak 18. 3. 2019. između 12 i 17 sati i u to vrijeme će cesta biti zatvorena za sav promet u trajanju od 20 do 30 min, od km 0.+500 do km 1. +500 km.

INFORMACIJE MUP-a O ČEKANJIMA NA GRANIČNIM PRIJELAZIMA: